© Chr. Muziekvereniging Euphonia

ACTIVITEITEN VERSLAG

2017


Op donderdag 15 juni luisterde onze vereniging opnieuw het bloemen defilé van de avondvierdaagse op met vrolijke muziek, die bij deelnemers en luisteraars, waaronder de burgemeester en gemeenteraadsleden, duidelijk goed in de smaak viel.

Op Zaterdagavond 15 juli hadden we een barbecue georganiseerd als opmaat voor de zomervakantie. De plaats was zeer geschikt en we danken onze leden Ruud en Liesbeth Trion voor het ter beschikking stellen van hun tuin.

De organisatoren, Adrie Brandt en Osmond Bout, hadden eer van hun werk. Het was gezellig en ook prima. Ook was er ruim genoeg voor iedereen.

Na de vakantie werd de draad weer opgepikt en gingen we repeteren voor een concert op de binnenplaats van het Markiezenhof, vanwege Kunsten in de Monumenten. Helaas moest dit concert afgelast worden vanwege de slechte weers vooruitzichten.

Tenslotte werd er op 19 december nog een concert gegeven bij de tijdelijke ijsbaan op de Grote Markt.2018

Op dinsdagavond 2 januari werd in de eerste repetitie van 2018 na de pauze de gebruikelijke nieuwjaars receptie gehouden. Het was gezellig, waarschijnlijk vanwege de grote opkomst.

Op dinsdagavond 20 februari was het de jaarvergadering. Ati van Isselt had te kennen gegeven dat zij als bestuurslid na 29 jaar, zich niet meer herkiesbaar wilde stellen. Dik Imandt had zich kandidaat gesteld en werd met algemene stemmen in het bestuur gekozen.

Op donderdag avond 29 maart speelden we onder grote publieke belangstelling een vrolijk concertje voor de bewoners van residentie Moermont.

Ook dit jaar hielden we een studie morgen op 8 april in de bibliotheek van de Wittenhorst. Dit was om nog dingen te verbeteren voor ons jaar concert.

Dankzij een samenwerking met Blazers Ensemble Dal Segno werd er op Koningsdag een concert gegeven op de binnenplaats van “Het Zwijnshoofd” onder grote belangstelling door het publiek.

Op 6 mei gaven we ons jaarconcert in het Vestzaktheater “Het Zwijnshoofd”. Ondanks het buitengewoon mooie weer was er heel veel belangstelling. Het thema van dit concert was “Made in Holland” Dit werd door het publiek hoog gewaardeerd.

Op het landgoed Vrederust werd op 16 mei voor de 70ste keer het terreinfeest gevierd. Evenals in vele voorgaande jaren, werd dit feest geopend met het spelen van een vrolijke mars in de draaimolen

.