© Chr. Muziekvereniging Euphonia

ACTIVITEITEN VERSLAG

2017


Op 7 maart was er geen repetitie, maar werd er door het bestuur rekening en verantwoording afgelegd aan de leden tijdens de algemene ledenvergadering.

Vanwege het aftreden van penningmeester Ben Goossens moest er gestemd worden over zijn opvolging.

Ton van Broekhoven had zich kandidaat gesteld en unaniem gekozen als opvolger van Ben Goossens.

6 April was het begin van ons concert seizoen en op deze avond speelden we met veel succes in huize Moermont.

Na een studiedag in een ruimte van “De Wittenhorst” op zondag 9 april en een extra repetitie, was het dan zover dat we ons jaarconcert konden geven.

Dit jaarconcert met als thema “Met Euphonia de wereld rond” vond plaats op zondagmiddag 23 april in de theaterzaal van het Zwijnshoofd. Fijn was dat alle stoelen bezet waren en we ons dus konden verheugen over de ruime publieke belangstelling.

Tijdens het “ProefMei” weekeinde konden we op zondagmiddag 21 mei, onder een stralend zonnetje en ruime publieke belangstelling, onze bijdrage aan ProefMei 2017 leveren  met het geven van een concert op het Beursplein.

Natuurlijk traden we ook dit jaar wederom op tijdens het traditionele terreinfeest op Landgoed Vrederust, kompleet met de openingsmars in de draaimolen.Op donderdag 15 juni luisterde onze vereniging opnieuw het bloemen defilé van de avondvierdaagse op met vrolijke muziek, die bij deelnemers en luisteraars, waaronder de burgemeester en gemeenteraadsleden, duidelijk goed in de smaak viel.

Op Zaterdagavond 15 juli hadden we een barbecue georganiseerd als opmaat voor de zomervakantie. De plaats was zeer geschikt en we danken onze leden Ruud en Liesbeth Trion voor het ter beschikking stellen van hun tuin.

De organisatoren, Adrie Brandt en Osmond Bout, hadden eer van hun werk. Het was gezellig en ook prima. Ook was er ruim genoeg voor iedereen.

Na de vakantie werd de draad weer opgepikt en gingen we repeteren voor een concert op de binnenplaats van het Markiezenhof, vanwege Kunsten in de Monumenten. Helaas moest dit concert afgelast worden vanwege de slechte weers vooruitzichten.

Tenslotte werd er op 19 december nog een concert gegeven bij de tijdelijke ijsbaan op de Grote Markt.2018

Op dinsdagavond 2 januari werd in de eerste repetitie van 2018 na de pauze de gebruikelijke nieuwjaars receptie gehouden. Het was gezellig, waarschijnlijk vanwege de grote opkomst.