© Chr. Muziekvereniging Euphonia

ACTIVITEITEN VERSLAG2018

Op dinsdagavond 2 januari werd in de eerste repetitie van 2018 na de pauze de gebruikelijke nieuwjaars receptie gehouden. Het was gezellig, waarschijnlijk vanwege de grote opkomst.

Op dinsdagavond 20 februari was het de jaarvergadering. Ati van Isselt had te kennen gegeven dat zij als bestuurslid na 29 jaar, zich niet meer herkiesbaar wilde stellen. Dik Imandt had zich kandidaat gesteld en werd met algemene stemmen in het bestuur gekozen.

Op donderdag avond 29 maart speelden we onder grote publieke belangstelling een vrolijk concertje voor de bewoners van residentie Moermont.

Ook dit jaar hielden we een studie morgen op 8 april in de bibliotheek van de Wittenhorst. Dit was om nog dingen te verbeteren voor ons jaar concert.

Dankzij een samenwerking met Blazers Ensemble Dal Segno werd er op Koningsdag een concert gegeven op de binnenplaats van “Het Zwijnshoofd” onder grote belangstelling door het publiek.

Op 6 mei gaven we ons jaarconcert in het Vestzaktheater “Het Zwijnshoofd”. Ondanks het buitengewoon mooie weer was er heel veel belangstelling. Het thema van dit concert was “Made in Holland” Dit werd door het publiek hoog gewaardeerd.

Op het landgoed Vrederust werd op 16 mei voor de 70ste keer het terreinfeest gevierd. Evenals in vele voorgaande jaren, werd dit feest geopend met het spelen van een vrolijke mars in de draaimolen.

Voor het eerst op vrijdagavond in plaats van donderdag avond, luisterde onze vereniging op 8 juni traditioneel voor het stadhuis het bloemen defilé van de Bergse avondvierdaagse met vrolijke (mars) muziek op.

De barbeque bij Angelique en Harmen was heel gezellig en er was van alles meer dan genoeg. Zij die niet aanwezig konden zijn hebben echt iets gemist.

Na een welverdiende vakantie voor de meeste leden zijn we weer begonnen met de repetities op 21 augustus.

Samen met Harmonie St.Antonius uit Lepelstraat heeft Euphonia een Kerstoptreden verzorgd in het patronaatsgebouw in Lepelstraat op woensdagavond 19 december   

2019

Doordat de gehoorzaal de Sprenge niet langer brandveilig werd geacht zijn we  per 1 januari 2019 naar “Eigen Haard” aan de Pieter Breughelstraat verhuisd.

Hier hielden we op dinsdag 12 maart onze goed bezochte ledenvergadering.